Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK

Stichting & het bestuur

Stichting & het bestuur
Huite Zonderland
Stichting & het bestuur
Nanne Wienia
Stichting & het bestuur
Hendrik van der Wal
Stichting & het bestuur
Siska van der Ploeg
Stichting & het bestuur
Rein van den Berg
Stichting & het bestuur
Jos Jellesma

Geschiedenis van de stichting

Zes december 1958 richten enkele enthousiaste Lemsters de “Stichting Lemster Skûtsje”. Artikel twee van de oprichtingsakte luidt als volgt; De Stichting heeft ten doel het bevorderen van het zeilen met zogenaamde “Skûtsjes”, in het bijzonder door inwoners van Lemmer. Zie hier nog steeds een van de grote drijfveren achter onze stichting.

Mannen van het eerste uur waren in 1958;
Jan Steensma (65)
Arie de Boer (58)
Rein Kool (70)
Klaas Deinum (42)
Martinus F. Foekema (37)
Obbe Poepjes (57)
Rintje Ritsma (50)

Zij kochten van Johannes de Vries uit Sneek het Skûtsje “Hoop op Welvaart”. Met dit skûtsje heeft de stichting tot en met seizoen 1962 gevaren.

Het skûtsje waar nu wedstrijden mee worden gezeild is het tweede in de geschiedenis van onze stichting. In het voorjaar van 1958 besluit het toenmalig stichtingsbestuur tot de aankoop van de Hoop op Welvaart (S 881 N). Het skûtsje is dan eigendom van Johannes de Vries, handelaar in lompen en metalen, uit Akkrum. Het skûtsje werd in 1909 bij Wildschut te Gaastmeer in opdracht van Wabe Schaper gebouwd. Domicilie van Schaper was Nijega (H.O.N.) nu Elahuizen. De lengte is 16.87 mtr. de breedte 3.41 mtr. tonnage 34.581 ton. Gemeten op 9 april 1909 te Sneek. Op woensdag 20 augustus 1913 neemt hij deel aan een zeilwedstrijd voor skûtsjes op het Sneekermeer.
Van de fam. Schaper uit Wolvega hebben we een uitslagenlijst hiervan ontvangen:

De koopakte

Wabe Schaper verkoopt het skûtsje in 1917.

De tweede eigenaar is Johannes Bakker uit Balk hij zou het skûtsje tot 1947 in eigendom houden. Na de tweede wereldoorlog is de concurrentie van de scheepvaart met motor en vervoer over de weg zo groot dat er voor vrachtvaart onder zeil geen ruimte meer is. De derde eigenaar wordt Johannes de Vries uit Akkrum handelaar in lompen en metalen. Nadat de Stichting het skûtsje in 1958 aankoopt is eerst Rintje Ritsma, van 1958 t.m. 1961, schipper. In 1962 wordt Ymme Foekema schipper. Na teleurstellende resultaten vooral in de laatste twee jaren besluit de stichting in 1962 tot de aankoop van de Vertrouwen (de naam was eerder “Emmanuel”) van de fam. Van der Wal uit Irnsum. Met dit in 1932 door Van der Werff op de Buitenstvallaat werf te Drachten gebouwde schip wordt nog steeds gezeild. De Hoop op Welvaart wordt verkocht aan de fam. Simon Luitse uit Muiden. Na een ingrijpende verbouw komt het in 1963 in de vaart onder de naam “Beyaert” (TA 90) en is nog regelmatig op de Friese wateren te vinden.